Uw aanstaande verhuizing en het Coronavirus

Uw aanstaande verhuizing en het Coronavirus

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich misschien afvraagt hoe het zit met uw verhuizing, in verband met het Coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die de overheid heeft ingesteld. Graag geven wij u duidelijkheid. Onze inzet is om uw verhuizing op uit te voeren zoals wij met u zijn overeengekomen. Gezien de actuele situatie rond het Coronavirus zijn wel enkele aandachtspunten van belang.

Hygiënerichtlijnen
In verband met het met het Coronavirus volgen wij, ter bescherming van onze klanten en medewerkers, de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Wij vragen u om deze richtlijnen ook te volgen:
1. Regelmatig handen wassen met water en zeep.
2. Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
3. Gebruik van papieren zakdoekjes.
4. Geen handen schudden (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant).
5. Minimaal 1,5 meter afstand houden tot andere mensen.
Op www.rivm.nl vind u meer informatie over het coronavirus en de RIVM richtlijnen.

Daarnaast hanteren wij aanvullend in ons bedrijf nog de volgende richtlijnen:

Aanwezigheid van zieke personen
Om een soepele verhuizing te kunnen waarborgen, vernemen wij graag uiterlijk vóór aanvang van de verhuizing van u of er tijdens de verhuizing mensen aanwezig zijn die ziek zijn (art. 8 tweede lid AVVV), in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten. Mailt u in dat geval naar [mailadres] of belt u [telefoonnummer]. Als wij de verhuizing onder die omstandigheden uitvoeren, volgen wij de instructies van de lokale GGD en zullen wij helaas deze persoon vriendelijk moeten vragen om het pand wil te verlaten totdat de verhuizing gereed is. Ook zal ons verhuisteam zich in dat geval uit voorzorg extra beschermen. Een en ander doet niet af aan ons respect voor u als klant of andere aanwezigen, maar wij moeten de veiligheid vooropstellen.

Verhuizing uitstellen
Bij ziekte in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten kan in gezamenlijk overleg ook worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zullen wij hierover nadere afspraken met u maken, zoals een nieuwe verhuisdatum (at. 12 AVVV). Wij beseffen dat dit wellicht een probleem kan geven met goederen die verwijderd moeten worden van het laadadres. Wij beschikken over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan en bieden u graag een passende oplossing aan.

Verhuizing annuleren
Mocht u onverhoopt besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren (art. 13 AVVV), dan geldt hiervoor een vergoeding op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage:
< 30 dagen: 15 procent
< 14 dagen: 50 procent
< 7 dagen: 75 procent
> 7 dagen: 100 procent

Wij hopen u hiermee tijdig inzicht te hebben gegeven in de Coronamaatregelen ten aanzien van onze verhuizingen en hopen dat deze in uw situatie niet van toepassing hoeven te zijn. Ons ervaren en zeer gemotiveerde verhuisteam staat voor u klaar om voor u een perfecte verhuizing te verzorgen.

Niet kunnen vinden wat u zocht?

Niet kunnen vinden wat u zocht?

Kom dan vrijblijvend bij ons langs voor een informatiegesprek.