MVO

MVO

Ons MVO beleid

Jacobs Verhuizingen B.V. wil niet alleen voor onze eigen mensen van betekenis zijn. Ook voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is een baan te vinden, bieden wij mogelijkheden en kansen. Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare personen kunnen participeren in het arbeidsproces. Binnen ons bedrijf bieden wij hen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en kansen te benutten om zelfredzaam te worden. Dat zorgt voor een betere wereld waarin we betrokken zijn, oog hebben voor elkaar en voor duurzaam ondernemen.

We verwachten daarbij wel volledige inzet omdat we in principe niets zo maar weg willen geven, want eenzijdige inzet is niet of slechts tijdelijk effectief. Dit maakt onze werkwijze efficiënt en effectief: het maakt echt het verschil voor een kansrijke toekomst.

Onze sociale betrokkenheid in onze bedrijfsvoering

Onze sociale betrokkenheid uit zich in diverse aspecten van onze bedrijfsvoering:

 • Wij zijn een erkend leerbedrijf van VTL. Daardoor werken wij mee aan het versneld ontwikkelen van mensen in bedrijven in de sector transport en logistiek.

 • Gedurende de afgelopen jaren hebben wij hieraan invulling gegeven door arbeidsplaatsen te creëren en deze aan te bieden aan (langdurig) werkzoekende 50 en 60+ medewerkers.

 • Daarnaast leiden wij jongeren met een Wajong-uitkering op voor het opdoen van werkervaring en een goede omgang in de maatschappij.

 • Binnen onze organisatie is ook volop ruimte voor BBL stageplaatsen, zodat studenten werkervaring kunnen opdoen in de praktijk en daarmee hun kans op een betaalde baan vergroten.

 • Ons lidmaatschap bij Transport Logistiek Nederland (TLN) zorgt er mede voor dat werkzoekenden uit een andere sector binnen de transportbranche worden opgeleid, zodat zij een reële kans hebben op een baan. Binnen ons bedrijf zijn daarvoor volop kansen.

 • Afgedankt meubilair dat nog in goede staat is, brengen wij naar een kringloopbedrijf. Het effect daarvan is drieledig:

  1. deze producten komen niet in de afvalstroom terecht.
  2. het helpt mensen met een kleine beurs,
  3. het kringloopbedrijf kan daardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding bieden.
 • Het door aanschaf van nieuw schoolmeubilair van een van onze opdrachtgevers, een scholengemeenschap, hebben wij het overbodig geworden meubilair, dat nog in uitstekende staat verkeerde, kosteloos naar een school in Oost-Duitsland getransporteerd, zodat het daar een goede nieuwe bestemming heeft gekregen.
 • Wij hebben contact en doen zaken met zoveel mogelijk sociaal geëngageerde bedrijven, om zodoende eveneens bij te dragen aan een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen actief kunnen deelnemen. Door het aan hen verstrekken van opdrachten, waar mogelijk, leveren wij een bijdrage aan en bieden hen kansen voor een leefbaar bestaan.
 • Lokale sportverenigingen ondersteunen wij door een financiële bijdrage (sponsorschap) en het belangeloos vervoeren van de kinderen naar en van wedstrijdlocaties.

Onze ecologische voetprint

Het is voor ons noodzakelijk al onze energiebronnen zo duurzaam mogelijk in te zetten. Onze organisatie is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001: 2008 en VCA* 6.1. Wij hebben een gecertificeerd kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieusysteem ingevoerd om onze kwaliteit en beleid te borgen. Zodoende willen en kunnen wij aan de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers voldoen.

De uitstoot van CO₂ die door auto’s wordt veroorzaakt, speelt een grote rol voor het milieu. Het is een van onze speerpunten om de CO₂ uitstoot van ons wagenpark op het gebied van techniek en motoren continue te actualiseren en waar mogelijk te verbeteren. Ons gehele wagenpark en onze materialen voldoen aan strenge kwaliteits- en milieueisen en is voor 100% afgedekt door het garantiecertificaat Erkende Verhuizer voor de particuliere markt. Door ons uitgebalanceerde planningssysteem plannen wij onze routes efficiënt in, zodat onnodige kilometers worden vermeden.

Al onze chauffeurs zijn in het bezit van het certificaat ‘Het Nieuwe Rijden’: een efficiënte rijstijl, die zorgt voor minder brandstofverbruik, luchtverontreiniging en geluidsoverlast, dus minder belasting van het milieu door lagere CO₂-uitstoot en schadelijke uitlaatgassen. Al onze chauffeurs bezitten het certificaat. Naast de duurzaamheidsaspecten resulteert dit certificaat op maatschappelijk vlak o.a. in verhoogde verkeersveiligheid, veiliger rijgedrag, een veilige, comfortabele en ontspannen rijstijl en grotere maatschappelijke betrokkenheid. Onze opslag- en archiefruimtes (2.000 m³) zijn geconditioneerd en CO₂ neutraal d.m.v. zonnecollectoren op het dak. Dit vertaalt zich in een aanzienlijke reductie van het energieverbruik.

Onze winst

Door een bewuste mindset en werkwijze creëren wij waarde. Deze waarde vertaalt zich in een toekomst voor mens, milieu en bedrijf. Doordat wij ons in al ons handelen en in al onze bedrijfsprocessen bewust zijn van het zoeken naar en vinden van een balans tussen deze drie aspecten: mens, milieu en winst, dragen wij bij aan evenwicht in de toekomst voor onze toekomstige generaties en de leefkwaliteit van onze planeet.

Jacobs Verhuizingen BV